Hva er FrivilligBørs?

FrivilligBørs er en dynamisk, kreativ, morsom og givende markedsplass for bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige tjenester - for utvikling av lokalt samspill og velferd.

Idéen om FrivilligBørs kommer fra Nederland, der den i snart 20 år har bidratt til nye samarbeidsformer og sprudlende engasjement mellom de involverte, alt til glede og nytte for lokalsamfunnet.

For bedrifter vil FrivilligBørs være er god mulighet for utøvelse av frivillighet i nærmiljøet og bedriftens lokale og sosiale engasjement. Bedriftene kan tilby varer eller tjenester, men ikke penger. Dette kan for eksempel være ansattes kompetanse, dugnadsinnsats, eller tid.

For frivillige organisasjoner og foreninger betyr FrivilligBørs nye kontakter, inspirasjon og muligheter for praktisk hjelp og kompetanse, uten å gå veien om penger.

For offentlige tjenestesteder kan samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner bidra til ny inspirasjon, kompetanse og supplement til offentlige tjenester.
 


Noen av våre tidligere deltakere
User Login
Don't have an account? Create one now!