For næringsliv / bedrifter

Samfunnsansvar (CSR*) inngår i dag som et viktig element i de fleste bedrifters strategi om positiv påvirkning på miljø, mennesker og lokalsamfunn. Bedriftsfrivillighet (corporate volunteering) er en måte å realisere dette på.

Leter du og din bedrift etter en spennende og interessant måte å utøve bedriftens samfunnsansvar i lokalmiljøet?  

FrivilligBørs er stedet hvor du finner gode lokale oppgaver og muligheter til å:

- praktisere bedriftens holdninger og verdier utover egen organisasjon
- bruke samfunnsnyttig arbeid til personalutvikling og teambuilding
- utvikle bedriftens omdømme
- prøve ut bedriftens kompetanse på nye områder
- fremme fellesskapsfølelse gjennom engasjement
- vise bedriftens engasjement for lokalmiljøet

Internasjonale bedrifter med lokalavdelinger i Bærum er i ferd med å skape en ny trend i det lokale næringslivet. De har med seg en kultur der corporate volunteering er en del av bedriftens arbeid med samfunnsansvar. Her kan du se eksempler.

* CSR - Corporate Social Responsibility - er den internasjonale betegnelsen for hva vi på norsk kaller bedriftens samfunnsansvar. Dette kan defineres som bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.

 

Ved spørsmål, klikk her for å kontakte oss.


Noen av våre tidligere deltakere
User Login
Don't have an account? Create one now!