For offentlige tjenester

For offentlige tjenester vil samarbeid med frivillige organisasjoner og næringslivet bedre det eksisterende tilbudet til kommunens innbyggere.

FrivilligBørs gir offentlige tjenester muligheten til å:

- skaffe seg et overblikk over aktivitetene til lokale frivillige organisasjoner
- bidra til at brukere av kommunale tjenester får flere tilbud
- finne nye samarbeidsformer med næringslivet og frivillig sektor
- bidra til en sosialt utviklende atmosfære i kommunen og fellesskapet

"Frivillig innsats som supplement til kommunale tjenester gir økt kvalitet på tjenestene og økt livskvalitet for brukerne."

Viktige prinsipper som Frivillighet Norge og KS har fastsatt i en samarbeidsplattform:

- Samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor skal baseres på likeverdig partnerskap, og gjensidig respekt for hverandres roller.
- Samarbeidet mellom sektorene må bygge på et prinsipp om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester
- Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, som gir grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Harald Waugh, tlf.:412 06 580, eller klikk her for å sende oss en melding.


Noen av våre tidligere deltakere
User Login
Don't have an account? Create one now!