AvtaleID Avtalepart A Avtalepart B Beskrivelse
1 Norsk Folkehjelp Asker og Bærum Vårt Sandvika AS B besørger transport av personell fra Dikemark til lokalområde. A tilbyr deltakelse ved arrangement på Dikemark, og utdanning og utstyr for nødnett til Sandvika byfest 2016.
2 Norsk Folkehjelp Asker og Bærum VIVIL Idrettslag A tilbyr frivillige til juletrefest med Kiwanis i januar. B tilbyr lokal opplevelse av norsk kultur og tradisjoner.
3 Norsk Folkehjelp Asker og Bærum VIVIL Idrettslag A) Korte videoreportasjer ved arrangementer - Vinter ViVil og ViVil lekene. B) Idrettsopplevelser/kulturelle opplevelser. Publiseringer.
4 Flyktningekontoret, Bærum Sandvika Rotary klubb A holder foredrag i klubben en onsdag på nyåret. B forplikter seg til å finne et egnet prosjekt - minimum kontrakt med 1 flyktning.
5 Norsk Folkehjelp Asker og Bærum Hospice Stabekk A) Bidra med servering av etnisk mat. B) Foredrag og omvisning
6 Norsk Folkehjelp Asker og Bærum Nav Bærum Ungdomsavdeling A tilbyr førstehjelpskurs. B bidrar med frivillige for ungdomsaktiviteter for ungdom i mottak.
7 Helset fritidssenter Flyktningekontoret, Bærum Vi forplikter oss til å samarbeide for at norske etniske ungdom kan bli kjent med noen flyktningungdom. hvordan bestemmes ved første møte.
8 VIVIL Idrettslag Norsk Folkehjelp Asker og Bærum A) Ønsker utdanning i førstehjelp for instruktører. B) Tilby førstehjelpskurs + hjertestarter opplæring.
9 Hospice Stabekk Palestinsk kvinneforening B låner ut møtelokaler. A får laget palestinsk mat.
10 Nav Bærum Ungdomsavdeling Helset fritidssenter Utlån av Helsets lokaler på dagtid for nav Bærums sine ungdommer. Workshops, infomøter, inspirasjonsdager. 1-3 ganger i mnd. 10-13.
11 Nav Bærum Ungdomsavdeling Lions Club Bærum Lions prøver å gi NAV Bærum sine ungdommer anledning til å bidra til gjøre en tjeneste til folket. Lions hjelper bla med ved-bæring. (fysisk arbeid)
12 Norsk Folkehjelp Asker og Bærum Jar kirke A: Førstehjelpskurs våren 2016 ca 2x15 delt. B: Annonse i menighetsbladet og reportasje.
13 NAV Bærum Asker og Bærum Brannvesen IKS Brannvesenet i Asker og Bærum lover på tro og ære å bidra med kurs/foredrag for beboere i NAV prosjektet + komme på ungdoms infomøte NAV har med ungdommen 1 gang i måneden for å holde kurs/foredrag om brannsikkerhet
14 Sandvika Byfest Hospice Stabekk Byfesten avtaler besøk av pasienter fra Stabekk hospice og begge parter tilrettelegger for det.
15 NAV Bærum Atrium ressurssenter Atrium trenger frivillige medarbeidere til aktiviteter. Nav har kanskje rette folk! Danel skal sjekke dette.
16 Norsk Folkehjelp Asker og Bærum Tanum Menighet A: Frivillig hender B: sjåfører + aktiviteter + sosial møteplass
17 Asker og Bærum Brannvesen IKS Kamp-sport.no Gjennomføre selvforsvarskurs for ABBV (10-20 pers). ABBV skal se om de har kontormøbler til overs.
18 GoodBusiness Nærmiljøprosjekt på Fornebu Bidra med involverings -/ medvirkningsprosjekter. Prosjektet beskrives i første møte.
19 Helset fritidssenter Asker og Bærum Brannvesen IKS B tilbyr kurs, enkel brannvernopplæring, for frivillig og lønnede ansatte i forbindelse med LAN.
20 Glefs AS NAV Bærum Visning av "Bærumsfilmen" for nye innbyggere i Bærum.
21 Gamle Fornebu Kultursenter Hospice Stabekk Kultursenterer skal sørge for og invitere Stabekk hospice til sine større arrangementer og eventuelle egne opplegg med våre kunstnere.
22 Flyktningekontoret, Bærum Bærum Røde Kors Praksisplasser for resurssterke flyktninger - Gjerne ute på institusjoner. Lage gruppe for beboerne. Info til de eldre flyktningene om tjenester i Bærum Kommune. Flyktningkontoret hjelper å rekruttere
23 Gamle Fornebu Kultursenter Hospice Stabekk Kultursenteret skal motivere sine kunstnere til å bruke Stabekk hospice som utstillingslokale.
24 Sandvika Byfest Lions Club Bærum Lions skal delta på byfesten 2016 med frivillig arbeid etter nærmere avtale. Byfesten gir gratis markedsplass og markedsføring for Lions.
25 Nav Bærum Ungdomsavdeling Bærum Musikk og Danseteater (BærMuDa) A) Ungdom til hjelp. SStatist, riggin, backstage, markedsføring, billettsalg, program, etc. B) Arbeidserfaring - Prosjekt "Rag-Time" bla..
26 VIVIL Idrettslag Flyktningekontoret, Bærum A: Lage mat til årets instruktørfest (ca 20 pers). B: tilby kokker
27 Hospice Stabekk Næringssjefen i Bærum kommune A: omvising og introduksjon B: En dag med minibuss og sjåfør.
28 VIVIL Idrettslag Flyktningekontoret, Bærum A: Trenger treningsassistanse i aktivitetene. B: tilby assistenter
29 Mariehaven bo- og beh.senter Hospice Stabekk Hospice holder foredrag. Mariehaven tilbyr massasje til beboere på hospice.
30 Bekkestua Beautycenter Ma Belle As Bærum kommune Voksenopplæringssenteret Vi har en intensjon om å inngå en, eller to, praksiskplassavtaler fra ultimo februar 2016 til mai/juni 2016, for en elev ved voksenopplæringssenteret. 2 uker á 5 dager + 10 uker á 2 dager. Primært fulle arbeidsdager (7,5 timer pr. dag).
31 Ungdommens kommunestyre Bærum kommune, kultur og samarbeid - Utlån av ot julemarkedsboder i helgene 28/29 november, 5/6 og 12/13 desember. - Publisitet ut i skolene om Jul i Sandvika.
32 Lions Club Bærum Toothfairy Live AS (Musikkflekken) Frivillige fra Lions i bytte mot lokaler hos musikkflekken.
33 Nav Bærum Ungdomsavdeling Akershus fylkeselevråd Nav skal være støttespiller for hjertesaken til AFE. Hjertesaken innebærer at næringslivet skal ansette ungdom i sommerferien. De må støtte at det skal være et spleiselag mellom kommune, fylke og næringsliv.
34 NAV Bærum Jar kirke Gi frivillige arbeidsoppgaver til ungdommer på NAV (Annenhver torsdag fra (1500 - 1900). Husgruppe - være med i en gruppe som vasker og holder orden på kjøkkenet. Være med å lage mat til eldre på formiddagstreff 1 gang i måneden.
35 Bærum kommune Voksenopplæringssenteret Ungdommens kommunestyre Flyktningeungdom fra Voksenopplæringssenteret holder foredrag. Tema avtales i første møte. UKS presenterer sitt arbeid.
36 Gamle Drammensvei Boliger med Service Flyktningekontoret, Bærum A) Ev. vaffelsteking/sosialt samvar med beboere. Turer i nærområdet og hjelp til praktiske formål. B) Praktiserer norsk. Skaffer kontakter.
37 Ungdommens kommunestyre Asker og Bærum Brannvesen IKS Brannværnopplæring ungdom. Tilbyr møte med ungdom
38 NAV Bærum Palestinsk kvinneforening Palestinsk kvinneforening trenger frivillige for arabisk språkopplæring. Nav ønsker å bidra med frivillige.
39 Sandvika Byfest Norsk Folkehjelp Asker og Bærum Norsk Folkehjelp skla bidra med førstehjelp/sikkerhetskurs ift gjennomføring av byfesten. Utarbeide beredskapsplan. Sandvika Byfest gir gratis markedsplass samt markedsføring av Norsk Folkehjelp
40 Asker og Bærum Brannvesen IKS Mariehaven bo- og beh.senter Holde foredrag om generell brannsikkert for pårørende og pasienter.
41 Jar kirke Bærum Musikk og Danseteater (BærMuDa) A) Lokaler til øving i helg, to dager i 2016. B) Underholdning på frivillighetfest, februar 2016.
42 Bærum kommune, ungdom og fritid NAV Bærum Rykkinn fritidshus og Marie P. Hospitering/språkpraksis (1300-2100) Ett skritt på veien til å bli barne og ungdomsarbeider.
43 Hospice Stabekk Bærum Musikk og Danseteater (BærMuDa) A) Lager - kostyme. B) Konserter - Jul.
44 Ungdommens kommunestyre Sandvika Byfest UKS deltar på byfestens idedugnad hvis mulig. Byfesten kommer og presentere byfesten for UKS. UKS markedsfører byfesten i sine kanaler gjennom elevene som er i UKS:
45 Hospice Stabekk Asker og Bærum Brannvesen IKS Utveksling av opplevelser, sterke menneskemøter i krevende situasjoner. Tilbyr brannværnsopplæring for pårørende.
46 Flyktningekontoret, Bærum Brystkreftforening Asker og Bærum B) vil gjerne møte og bli kjent m/innvandrerkvinner - for å gi info. A) skal finne disse kvinnene.
47 VIVIL Idrettslag Næringssjefen i Bærum kommune A tilbyr idrettsglede på en annerledes måte. B tilbyr organisering av rotreningsøvelse på Kalvøya.
48 Asker og Bærum Brannvesen IKS Gamle Drammensvei Boliger med Service Brannvesenet holder foredrag på gamle Drammensvei Omsorgsboliger.
49 Tanum Menighet Flyktningekontoret, Bærum Avtale om samtale for å finne gode møteplasser for nyankommne flykninger innenfor menighetens omsorgstjeneste (eks - sorggrupper mm)
50 Norsk Folkehjelp Asker og Bærum Toothfairy Live AS (Musikkflekken) A tilbyr frivillige til konsertarrangement. B konsertbiletter, frivillig events, etc.
51 Sandvika Byfest Asker og Bærum Brannvesen IKS Asker og Bærum Brannvesen deltar under Sandvika byfest siste helg i august 2016. Helst med brannbil i paraden samt i barneaktivitetene. ABBrannvesen får gratis markedsplass i barneaktiviteter samt markedsføring.
52 Nav Bærum Ungdomsavdeling Bærum kommune, kultur og samarbeid A) Frivillige ungdommer fra NAV til B) barneaktiviteter i Byparken under Sandvika Byfest siste helg i august 2016.
53 Nav Bærum Ungdomsavdeling Bærum kommune, kultur og samarbeid A) Frivillige ungdommer fra NAV bidrar/hjelper til barneaktiviteter/juleverksted under Jul i Sandvika i Kommunegården 28/29 november, 5/6 og 12/13 desember.
54 Toothfairy Live AS (Musikkflekken) Bærum Musikk og Danseteater (BærMuDa) Bærmuda skal leie lokaler risikofritt av Musikkflekken mot markedsføring ved design av markedsmatriell
55 Snarøen vel Nærmiljøprosjekt på Fornebu Vellet skal bidra inn som referansegruppe med den kunnskapen vi har om regionen.
56 NAV Bærum Norsk Folkehjelp Asker og Bærum A stiller med arbeidskraft. B tilbyr arbeid (frivillig) og førstehjelpskurs, ev. søk og redningskurs.
57 Helset fritidssenter Ungdommens kommunestyre Workshop om medvirkning i regi av ungdomskommunestyre og Helset fritidssenter. Planleggingsmøte i slutten av oktober i begynnelsen av november. Mål: engasjere, informere ungdom i forhold til medvirkning. Planlegg workshop - desember.
58 NAV Bærum VIVIL Idrettslag A: Resurser til å bistå med planlegging og gjennomføring av Vivil's julebord B: Tradisjonsrikt norskt julebord, inkludering og Humor
59 Hospice Stabekk Flyktningekontoret, Bærum A) Holder foredrag om hvordan Hospice fungerer og Hospice filosofi. B) Foredrag om andre kulturers seremonier ved livets slutt.
60 Scandic Fornebu Brystkreftforening Asker og Bærum Gratis møterom for inntil 8 personer for en dag for styremøte-oppsummering av rosa sløyfe-kampanje.
61 Ungdommens kommunestyre Toothfairy Live AS (Musikkflekken) Toothfairy kommer på møte og informerer om musikkflekken / Frivillig - UKS stiller med engasjert ugdom som vil lytte og spre budskapet videre i sine respektive skoler.
62 Sandvika Byfest Bærum kommune, IT-enheten Partene har en intensjonsavtale hvor hensikten er å få til et IT-arrangement for ungdom under byfesten 2016. F.eks. LAN-party, eller spillturnering (FIFA) på storskjerm. Partene møtes i januar for å drøfte mulighetene.
63 Nav Bærum Ungdomsavdeling Gamle Drammensvei Boliger med Service Bistå med miljøverten i den daglige virksomheten med brukerne 1 gang pr uke, evt mer.
64 NAV Bærum Nærmiljøprosjekt på Fornebu Nav kan tilby frivillig arbeidskraft. Nærmiljøprosjektet på Fornebu kan tilby frivillig arbeidsplasser, prosjekterfaring, attest og referanse.
65 Bærum kommune, kultur og samarbeid Hospice Stabekk A: Kunstforedrag v/ Ina Skarpodde. B: Pynte et juletre i kommungårdens juletreskog i perioden 27 nov, ut året. (høstes første uken i Januar)
66 Asker og Bærum Brannvesen IKS Frivillig Sentralen Brannvesenet kommer og holder et foredrag for språkcafeen en tirsdag mellom 16-17.30
67 Scandic Fornebu Norsk Folkehjelp Asker og Bærum Gratis møterom for inntil 8 pers for internt møte eller kurs. Kurs for ansatte inntil 3 timer.
68 VIVIL Idrettslag Bærum Frivilligsentral Bærum Frivilligsentral hjelper til på Vinteraktivitesdag m/ ViVil til flere ulike oppgaver.
69 Asker og Bærum Brannvesen IKS Lions Club Bærum Intensjonsavtale: -Brannvesenet ønsker å møte ulike ungdom / rusmisbrukere i "eget miljø" -Mulig økonomisk støtte fra Lions til for eksempel pølsefest.
70 Sandvika Rotary klubb Ungdommens kommunestyre UKS holder et innlegg om vårt arbeid en mandag fra 18-19. BRK orienterer om klubbens formål - muligheter for ungdom og utveksling.
71 Gamle Fornebu Kultursenter Brystkreftforening Asker og Bærum GFK inviterer Brystkreftforeningen til fornebudagen 2016. Informasjon og glade damer
72 Gi bort dagen Bærum Frivilligsentral Skal holde foredrag på språkkafe
73 Norsk Folkehjelp Asker og Bærum Jar kirke Norsk folkehjelp Asker og Bærum stiller med frivillige til matlaging. Jar kirke stiller med møteplass, transport og sosial mingling.
74 VIVIL Idrettslag Bærum Frivilligsentral A) Stor idrettsglede og gode opplevelser over en helg med idrettsleker. B) Bidra med frivillige ressurser.
75 VIVIL Idrettslag Gamle Fornebu Kultursenter Ha stand på fornebudagen 2016. Vil skal hjelpe med markedsføring av Vivil
76 Asker og Bærum Brannvesen IKS Bærum kommune Voksenopplæringssenteret Brannvesenet holder foredrag for elever fra 16 år og oppover.
77 Norsk Folkehjelp Asker og Bærum NAV Bærum A: Netbasert førstehjelpskurs for NAV B: informere brukere som kan redde liv
78 Ungdommens kommunestyre Sandvika Rotary klubb A -Representanter fra UKS kommer og holder foredrag for Sandvika Rotaryklubb. B - Dere forteller hva slags hjelp Dere ønsker.
79 Jar kirke Næringssjefen i Bærum kommune A: Orgelkonsert B: Foredrag

Noen av våre tidligere deltakere
User Login
Don't have an account? Create one now!